Revocare certificat

Cadrul legal:

Conform legislației în domeniul semnăturii electronice certificatul cheii publice poate avea unul din următoarele statute: valid, suspendat, revocat.
În baza art. 33 al Legii nr. 91 din 29.05.2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, în calitate de prestator de servicii de certificare, creează certificatul cheii publice, suspendă/restabilește valabilitatea acestuia sau îl revocă în baza unei cereri.