Pentru a beneficia de semnătură electronică avansată calificată cu valabilitate de 2 ani aveți nevoie de:

Pasul 1 - Contractul corespunzător

contract obținere » sau contract prelungire »

Pasul 2 - Cerere centralizată (doar în cazul persoanelor juridice)

cerere centralizată »

Pasul 3 - Cerere de certificare corespunzătoare

pentru persoana fizică » sau pentru persoană juridică »

Pasul 4 - copia buletinului de identitate

Pasul 5 - copia extrasului din Registrul de Stat (doar în cazul persoanelor juridice)

Plata pentru serviciul solicitat se efectuează în avans

Pentru mai multe detalii ne puteți contacta la numărul 022 820 911.

Pachetul de documente se depune în original la sediul nostru situat în mun. Chișinău pe str. 31 August 1989 nr. 82.

În caz că aveți nevoie de o notă de plată rugăm să expediați contractul completat (cu rechizite și obiectul contractului) la adresa , și în scurt timp veți primi nota de plată.