Prelungire Semnătură Electronică

Alegeți tipul semnăturii electronice din opțiunile de mai jos:


Semnătură electronică 200MDL

Utilizat în cadrul sistemelor e-Raportare, e-Declarație, e-Factura, e-Licențiere, e-Stare Civilă, e-Achiziții, e-Apostilă și Î.M. Biroul de Credit

Certificat Autentificare 80MDL

Certificatul utilizat pentru autentificarea în cadrul sistemelor informaționale prin MPass sau în cadrul Registrului de Stat al Achizițiilor Publice

Subiect al declarării

Prelungirea certificatelor subiecților declarării averii și a intereselor personale din cadrul organizațiilor publice, oferite în conformitate cu Hotărârea nr. 673 din 28.08.2017

Important!

Extinderea perioadei de valabilitate a certificatului cheii publice, are loc în momentul depunerii cererii pentru certificare cu 30 zile pînă la expirarea definitivă. Certificatul, emis de Centrul de certificare pentru noua pereche de chei, conţine aceiaşi parametri ca şi cel al cărui perioadă de valabilitate expiră, cu excepţia numărului de serie, a perechii de chei şi a perioadei de valabilitate a certificatului.